Czy o takim lekarzu można tylko pomarzyć?

Witaj,

Medycyna słusznie uważa się za dyscyplinę  racjonalną.

Jednak w  praktyce okazuje się np. jak pożądana  jest umiejętność stawiania diagnozy na podstawie nie tylko naukowej, lecz także intuicyjnej.

To dlatego , kiedy nie ma obiektywnych czy pełnych danych na rozpoznanie choroby, zaprasza się na konsylium lekarza , o którym się mówi „On ma intuicję”.

Co to jest intuicja?

Popularnie mówiąc – jest to szybkie kojarzenie zjawisk z przeszłości i teraźniejszości, często przebiegające poza polem świadomości. Na tej samej zasadzie – „od pierwszego wejrzenia”- dobierają się niekiedy ludzie, właśnie przez intuicję. Nie umiemy tych zjawisk do końca wyjaśnić racjonalnie, ale też wbrew pozorom – nie ma w nich niczego irracjonalnego.

Intuicja wynika z sumy doświadczeń i predyspozycji osobniczych, które należy rozwijać: ona to w dużym stopniu decyduje o opanowaniu  „sztuki” lekarskiej.

Jaki ma być lekarz  przyszłości?

Przede wszystkim musi być człowiekiem prawdziwym. Trzeba nam lekarzy, którzy kierowali by się  wiedzą , intelektem, emocją i intuicją, bazując  na określonej postawie etycznej i posiadanym systemie wartości.

Lekarz praktyk musi postępować jak uczony, a więc umieć  postępować jak uczony,  umieć patrzeć  obiektywnie na zjawiska w przyrodzie i w człowieku, eksperymentować bez narażenia człowieka  na szkodę, trzeźwo rejestrować fakty i beznamiętnie je interpretować, po to by swe spostrzeżenia, dobrze udokumentowane, przekazać innym, wzbogacając tym wiedzę lekarską. Lekarz  powinien również przyjąć postawę  wychowawcy. Jego zadaniem jest bowiem nie tylko leczyć, lecz także uczyć, jak żyć by zachować zdrowie.

Czy znacie takich lekarzy?

Możliwość komentowania jest wyłączona.