WIERNOŚĆ W PRZYJAŹNI

W przyjaźni bardzo ważna jest wierność. Jeśli chcę mieć wiernego przyjaciela, to muszę mu zaufać na dobre i na złe. A prawdziwego przyjaciela poznaje się w biedzie.

Prawdziwy przyjaciel to skarb wielki, a znajdzie go tylko ten, kto boi się Pana, kto Mu zaufał i w Bogu złożył całą swoją nadzieję.

Jeślibyś wyciągnął miecz na przyjaciela, nie martw się, jest bowiem droga powrotu;

jeślibyś otworzył usta na niego, nie martw się, jest bowiem możność pojednania; wyjąwszy obelgę, wzgardę, wyjawienie tajemnicy i cios zdradliwy – to wszystko oddali każdego przyjaciela.

Zachowaj wierność bliźniemu twemu w biedzie, abyś z nim razem wzbogacił się w jego pomyślności. W czasie niepowodzenia trwaj przy nim, abyś, gdy przyjdzie do dziedziczenia, i ty miał w nim udział.

Przed ogniem – para w piecu i dym, a przed wylaniem krwi – obelgi.

Nie będę się wstydził osłonić przyjaciela i nie będę się przed nim ukrywał (1)

W powyższym tekście Pisma Świętego Syrach nas poucza, że wierny przyjaciel zniesie wiele i gotów jest wybaczyć wiele potknięć, gdyż zawsze można się pojednać i wyjść jeszcze mocniejszym do nowej próby.

Ale są takie zachowania i szkaradne wady, których nie zniesie żaden przyjaciel, ale z pewnością się oddali. Oto one: obelga, wzgarda, wyjawienie tajemnicy i zdradliwy cios.

Wierny przyjaciel, to nie towarzysz stołu, to nie wspólnik w biznesie, to nie tylko dobry znajomy.

To ktoś więcej: ktoś, na kim mogę polegać, mogę się oprzeć wtedy, gdy jestem w biedzie. Bieda może być różna: niepowodzenia materialne, stracenie pracy czy też groźna choroba, np. złośliwy rak, czy też załamanie psychiczne lub dołek duchowy.

Prawdziwie wierny przyjaciel, to ten, kto boi się Pana i zważa na Jego sądy, to ten, który wytrzyma wszystkie próby i będzie z nami do końca, będzie dla nas jakby bratem.

Wierność w przyjaźni [w:] Przyjaźń Jan Luter OSB, Wydawnictwo Tyniec, 2015