Category Archives: Twoje Zdrowie: Leczenie Ziołami

ODMOWA PODDANIA SIĘ SZCZEPIENIU W ŚWIETLE PRAWA. Zapoznajcie się!

Odmowa poddania się obowiązkowemu szczepieniu ochronnemu

Główny Inspektor Sanitarny w sprawie przypadków odmowy poddania się obowiązkowemu szczepieniu ochronnemu

KOMUNIKAT WSPÓLNY
Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej i Głównego Inspektora Sanitarnego
z dnia 23 stycznia 2020 r.
dotyczący przypadków odmowy
poddania się obowiązkowemu szczepieniu ochronnemu

W związku z docierającymi do Naczelnej Izby Lekarskiej i Głównego Inspektora Sanitarnego informacjami o tym, że lekarze wykonujący obowiązkowe szczepienia ochronne coraz częściej spotykają się z odmową realizacji szczepienia do czasu spełnienia przez lekarza różnych żądań, w tym w szczególności udzielenia rozlicznych i bardzo szczegółowych informacji, które nie mieszczą się w zakresie lekarskiego badania kwalifikacyjnego do szczepienia, a jednocześnie w związku z potrzebą podkreślenia faktu, że według aktualnej wiedzy medycznej nie ma skuteczniejszej metody ochrony przed chorobami zakaźnymi niż szczepienia ochronne, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Główny Inspektor Sanitarny przedstawiają następujące stanowisko.

 1. Szczepienia należą do najważniejszych zdobyczy współczesnej medycyny i są najlepszą znaną metodą profilaktyki chorób zakaźnych – ratują życie i chronią przed powikłaniami związanymi z niebezpiecznymi chorobami zakaźnymi.
 2. Szczepionki spełniają obecnie najwyższe standardy bezpieczeństwa i ryzyko związane z ich stosowaniem jest znikome.
 3. Stosowanie danej szczepionki jest poprzedzone procedurą dopuszczenia jej do obrotu na terytorium Polski(1).
 4. Obowiązek poddawania się szczepieniom ochronnym przeciw chorobom zakaźnym wynika wprost z ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi .
 5. Wykaz chorób zakaźnych objętych obowiązkiem szczepień ochronnych i grup osób obowiązanych do poddawania się tym szczepieniom określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych(3).
 6. Obowiązki lekarza związane z przeprowadzaniem obowiązkowych szczepień ochronnych określa art. 17 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi(2), zgodnie z którym do obowiązków lekarza należy:
 • przeprowadzenie badania kwalifikacyjnego w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania obowiązkowego szczepienia ochronnego,
 • w przypadku, gdy badanie kwalifikacyjne daje podstawy do długotrwałego odroczenia obowiązkowego szczepienia ochronnego, skierowanie osoby objętej obowiązkiem szczepienia ochronnego do konsultacji specjalistycznej,
 • wydanie zaświadczenia ze wskazaniem daty i godziny przeprowadzonego badania,
 • prowadzenie dokumentacji medycznej dotyczącej obowiązkowych szczepień ochronnych,
 • sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonych obowiązkowych szczepień ochronnych oraz sprawozdania ze stanu zaszczepienia osób objętych profilaktyczną opieką zdrowotną, które przekazuje państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu,
 • powiadomienie osoby obowiązanej do poddania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub osoby sprawującej prawną pieczę nad osobą małoletnią lub bezradną albo opiekuna faktycznego, o obowiązku poddania się tym szczepieniom, a także poinformowanie o szczepieniach zalecanych

7. W świetle przepisów prawa o realizacji obowiązkowego szczepienia ochronnego u dziecka decyduje lekarz, po uprzednim przeprowadzeniu szczegółowego badania jego stanu zdrowia oraz zebraniu potrzebnych informacji w trakcie wywiadu z jego rodzicem w ramach kwalifikacyjnego badania lekarskiego. 

8. Lekarz przeprowadzający szczepienie informuje o rodzaju i sposobie wykonania szczepienia oraz o możliwości wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego (NOP) i konieczności natychmiastowego zgłoszenia się do lekarza w takim przypadku.

9. Przepisy prawa nie nakładają na lekarza obowiązku udzielania innych, dodatkowych, szczegółowych informacji, a rodzic lub opiekun prawny nie ma prawa, w związku z tym, odmawiać wyrażenia zgody na szczepienie.

10. Brak jest podstawy prawnej do żądania od lekarza w ramach badania kwalifikacyjnego do szczepienia szczegółowego wyjaśnienia wszelkich wątpliwości dotyczących takich zagadnień, jak: skład i działanie szczepionki, sposób jej produkcji, dystrybucji i przechowywania, możliwych działań niepożądanych, czy szkodliwość szczepionki, statystyka odczynów poszczepiennych i kwestia odpowiedzialności materialnej za powikłania poszczepienne. Podobnie brak jest podstawy prawnej do uzależniania zgody na wykonanie szczepienia od wypisania przez lekarza kolejnych zaświadczeń o braku przeciwskazań do szczepienia, czy też od złożenia przez lekarza pisemnego oświadczenia o gwarancji braku możliwości wystąpienia powikłań poszczepiennych u dziecka.

11. W ostatnim czasie obserwuje się co raz częściej przypadki, polegające na próbach przerzucania odpowiedzialności na lekarza za niezaszczepienie dziecka przez osoby zobowiązane, a które realizacji tego obowiązku odmówiły.

12. Należy podkreślić, że niepoddanie dziecka badaniu kwalifikacyjnemu z winy osoby zobowiązanej, nie skutkuje ustaniem obowiązku szczepienia ochronnego; obowiązek zbadania dziecka jest bowiem integralnym elementem procedury szczepienia. Dopiero stwierdzenie przez lekarza przeciwwskazań do szczepienia może uwolnić od wykonania ustawowego obowiązku (wyrok NSA z dnia 7 lutego 2018 r., sygn. akt. II OSK 933/16).

13. Dostrzegając wzrost liczby przypadków kierowania wobec lekarzy nieuzasadnionych oczekiwań przez osoby zobowiązane do szczepienia Naczelna Izba Lekarska i Główny Inspektor Sanitarny uważają, że wielokrotne, uporczywe wysuwanie wobec lekarza listy pytań, wniosków i innych żądań, które nie mieszczą się w zakresie lekarskiego badania kwalifikacyjnego do szczepienia, jak również warunkowanie przeprowadzenia obowiązkowego szczepienia ochronnego spełnieniem tych żądań, należy oceniać jednoznacznie, jako działanie, które zmierza nie tyle do uzyskania wiedzy i zrozumienia dla formy profilaktyki jaką są szczepienia, a jest działaniem, które ma na celu uniemożliwić przeprowadzenie szczepienia. W konsekwencji, w naszej ocenie, istnieją podstawy do uznania, że takie postępowanie nosi charakter jedynie pozornego deklarowania chęci poddania się szczepieniu i może być uznane za uchylanie się od dopełnienia obowiązku poddania się obowiązkowemu szczepieniu ochronnemu.


Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej                Główny Inspektor Sanitarny
                             Prof. dr hab. med. Andrzej Matyja                 Dr hab. n. med. Jarosław Pinkas, Prof. CMKP

1) http://www.urpl.gov.pl/pl/informacja-prezesa-urz%C4%99du-z-dnia-9-pa%C5%BAdziernika-2018-r-w-sprawie-dopuszczenia-do-obrotu-0

2) Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z  2019, poz. 1239, z późn. zm.)

3) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 753 oraz z 2019 r. poz. 2118)

Załączniki

Wspólny komunikat Prezesa NRL i Głównego Inspektora Sanitarnego (1.8 MB)

Szokujący powód wymogu tak niskiej temp dla covid szczepionki Pfizera — forumemjot

Szokujący powód wymogu tak niskiej temp dla covid szczepionki Pfizera… zawiera eksperymentalne elementy nanotech NIGDY wcześniej nie używane w szczepionkach Mike Adams – 18.11.2020 (Natural News) Wszędzie w wiadomościach widzisz: nowa szczepionka na COVID Pfizera wymaga do przechowywania temp -70C (-94F), dużo niższej niż na Biegunie Północnym. Nie przechowywana w tej temperaturze, jej składniki zaczynają […]

Szokujący powód wymogu tak niskiej temp dla covid szczepionki Pfizera — forumemjot

Naturalne środki antykoncepcyjne zawarte w roślinach

Witajgranat!

W przyrodzie występuje wiele roślin, które, wytwarzają estrogeny. Obecnie znamy już ponad 20 takich związków Czytaj dalej

Co wiesz o soku z malin, herbatce z liści malin?

Witaj,maliny
Zwolennicy medycyny niekonwencjonalnej / ja także do nich należę/ , uważają , że sok z malin oczyszcza z toksyn system trawienny, łagodzi choroby wieku dziecięcego oraz zapalenie pęcherza moczowego. Czytaj dalej

Choroba… na którą nie ma lekarstwa.

wyobraznia

Jest jedna choroba na którą nie ma lekarstwa. Jest nią ludzka wyobraznia.
Im większa jest wyobraznia tym większa staje się choroba, wyolbrzymia chorobę, czyni trudniejszą do zniesienia.Wielcy tego świata wiedząc o tym podsunęli nam covida19 .. Czytaj dalej

Do myślenia:

Dlaczego ludzie którzy mówią że świat jest przeludniony, chcą nas wszystkich uratować swoimi szczepionkami ? Zastanów się nad tym

Apel szwajcarskich lekarzy, aby starsze osoby zrzekały się pomocy i nie zajmowały łóżek w szpitalach — Dziennik gajowego Maruchy

Szwajcarscy lekarze wystosowali apel do osób po 60. roku życia, szczególnie narażonych na ciężki przebieg Covid-19, aby nie zajmowali łóżek w szpitalach. Apel spotkał się z ostrą krytyką. Lekarze poprosili, aby pacjenci z koronawirusem wypełnili deklarację DNAR (oświadczenie o „nie reanimacji”), czyli by zrzekli się pomocy lekarskiej w sytuacji, gdy ich życie byłoby poważnie zagrożone […]

Apel szwajcarskich lekarzy, aby starsze osoby zrzekały się pomocy i nie zajmowały łóżek w szpitalach — Dziennik gajowego Maruchy

Gdy wysycha i piecze w gardle. Domowe, stare sposoby.

Witaj,

Pamiętaj: OZIĘBIENIE JEST TYM CZYNNIKIEM, KTÓRE UJEMNIE WPŁYWA NA STAN DRÓG ODDECHOWYCH.

Do czasu , gdy nie znano bakterii i wirusów, przeziębienie uchodziło za jedyną przyczynę chorób oddechowych.

Ochłodzenie pewnych okolic skóry powoduje odruchowe zwężenie naczyń krwionośnych narządów położonych w głębi / np. gardła, nosa i krtani /, wskutek czego zmniejsza się ich ukrwienie, a co za tym idzie w tych narządach następuje zmniejszenie odporności.

Fakt ten bardzo ułatwia osiedlanie i gwałtowne rozmnażanie się wirusów i bakterii chorobotwórczych albo powoduje uczynnienie osiadłych tu drobnoustrojów o niezbyt dużej zjadliwości. W rezultacie prowadzi to do powstania to do powstania choroby.

Wystąpieniu ostrego nieżytu górnych dróg oddechowych sprzyja również przemęczenie, ogólne osłabienie organizmu a także niehigieniczne warunki życia. Czynniki te powodują zmniejszenie sił obronnych organizmu, zwiększając w ten sposób podatność na zakażenie zarazkami chorobotwórczymi.

Wysychanie i pieczenie w gardle łagodzimy, stosując płukanie roztworem soli fizjologicznej / 1/2 płaskiej łyżeczki soli kuchennej na szklankę przegotowanej wody, słabym roztworem sody oczyszczonej lub naparem z mieszanki ziołowej Septosan.

W razie bólu gardła podajemy tabletki do ssania, ja stosuję Sebidin. Tabletek tych nie należy przyjmować przed zamierzoną drzemką, gdyż podczas snu mogą przypadkowo dostać się do dróg oddechowych.

Gorąca herbata z łyżeczką miodu i soku cytrynowego zwiększa wydzielanie i ułatwia wykrztuszenie upłynnionej wydzieliny z dróg oddechowych.

Nierozcieńczony sok z cytryny, miód, cukierki dają chwilowe uczucie ulgi, ale ich duże stężenie powoduje większe podrażnienie błony śluzowej gardła.

Kaszel łagodzimy naparem z kwiatu z czarnego bzu.

Bardzo dobrym lekiem ułatwiającym odkrztuszanie wydzieliny są tabletki emskie / Sal Ems/. Wypijamy je 2-3 razy dziennie, po uprzednim rozpuszczeniu 1-2 tabletek w 1/2 szklanki ciepłego mleka.

Kojąco na kaszel i podrażnienia zapalne błony śluzowej górnych dróg oddechowych działają inhalacje, czyli wziewania pary wodnej z dodatkiem takich leków jak np. Inhalol, olejek miętowy/ naturalny/ lub Azulan.

Możemy je wykonywać za pomocą podręcznego inhalatora elektrycznego lub sposobem domowym.

Wlewamy do naczynia wodę z dodatkiem leku lub sprządzamy napar ziołowy / Septosan / a następnie wdychamy znad otwartego naczynia parę gorącego płynu.

W celu bardziej skutecznego działania pary, głowę możemy nakryć ręcznikiem. Zamiast wody lepiej użyć 1-3% solanki, którą sporządzamy z soli ciechocińskiej, iwonickiej lub bocheńskiej.

Osoby z trądzikiem różowatym muszą uważać na inhalację.

Ciąg dalszy- jutro

THE MOST CONFUSED PERSON ON EARTH IS SOMEONE LIVING WITHOUT KNOWING “WHY”

„Cel jest ważniejszy dla Boga niż plany, które masz w sercu”

Divine-Royalty

Tempest is a little thing to compare with a person living without knowing why. Self awareness build your confidence and gives you clear vision, inner peace and clear understanding of where you are going. This will help you to overcome trauma. Your life is your story; write it; and edit well.

When explanations aren’t forthcoming, on the other hand, poor outcomes frequently ensue. I mean, when purpose is denied, abuse becomes the way of life! Employees who don’t understand the reason for management’s decisions are at risk for becoming disgruntled, disempowered, and even depressed. That is a smiler result of living without knowing why!

You might encounter failure, but Failure is life greatest lecturers and a beginning of success. For those who are praying against failure or laughing at people who encounter failure. I am not among; because failure challenges me to strategize and unleash the potential in me to…

View original post 639 słów więcej

Śmierć na życzenie?A co z wiarą w Boga?

Ratuj się domowymi sposobami.

Witaj,

Jeśli czujesz, że podupadasz na duchu, jesteś wyczerpany, brak Ci sił żywotnych zastosuj ten przepis: potnij korzeń chrzanu na kostki, posyp obficie cukrem rozłóż na gazie. Syrop otrzymywany przez wyciskanie chrzanu pij 1-2 łyżki dziennie.

Ponadto syrop ma silne właściwości odkażające cały organizm.

Pozdrawiam, Marysia

Wredne znaki zodiaku, które wszystko psują

Witam,

Wszyscy mamy wady i zalety, ale te pięć znaków zodiaku wyróżnia się wyjątkowo paskudnym i trudnym charakterem. Niszczą wszystko i wszystkich dookoła. W dodatku robią to w bardzo sprytny i zawoalowany sposób. Czasami ciężko się zorientować, bo doskonale opanowały techniki manipulacji.

Ryby

Emocjonalnie zatrzymały się na poziomie dziecka. Szantażują, kłamią, wymuszają i wszczynają awantury. Zrobią wszystko, aby dostać to, czego w danym momencie pragną. Najgorsze jest to, że czasami chodzi o zupełnie drobnostki. Ale dla Ryb to nie ma znaczenia. Od razu wyciągają ostrą amunicję. Po trupach do celu – to ich motto.

Nie obchodzą ich uczucia innych ludzi. Widzą tylko siebie i myślą wyłącznie o własnych potrzebach oraz zachciankach. Wszystkich dookoła traktują jak narzędzia do osiągnięcia własnych celów lub przeszkody, których trzeba się pozbyć.

Bliźnięta

Osoby spod tego znaku z pogardą traktują wszystkich dookoła. Czują się lepsze i nawet nie próbują tego ukrywać. W dodatku są wiecznie niezadowolone. Emanują negatywną energią na kilometr. Nic im się nie podoba. Ich skrajny pesymizm jest nie do wytrzymania. Potrafią godzinami snuć czarne scenariusze. Mistrzowsko psują humor. Zawsze umniejszają to co dobre, wyolbrzymiając jednocześnie złe rzeczy.

Uwielbiają obarczać innych swoimi problemami. Ciągle narzekają jak bardzo są nieszczęśliwe, skrzywdzone i jak świat jest okropny. Całymi dniami użalają się nad sobą i wszystko je smuci. Cokolwiek byś nie zrobił, Bliźnięta i tak poczują się przez ciebie skrzywdzone. Bardzo sprytnie wpędzają wszystkich dookoła w poczucie winy. Nie potrafią znieść radości i szczęścia, zrobią wszystko by je zniszczyć.

Uwielbiają, kiedy inni się o nich martwią. Celowo nie wracają na noc, wyłączają telefon i zostawiają rozpaczliwe listy pożegnalne. Ciągle opowiadają o swoich myślach samobójczych i poważnych dolegliwościach zdrowotnych. Regularnie przechodzą załamania nerwowe i mają głęboką depresję. Zrobią wszystko, żeby wzbudzić zainteresowanie i litość.

Panna

Panny są przekonane o swojej wyższości i doskonałości. Zawsze wszystko wiedzą najlepiej i mają rację. Uwielbiają pouczać i krytykować innych. Potrafią wpędzić w kompleksy nawet najbardziej pewną siebie osobę. Cokolwiek byś nie zrobił dla Panny zawsze to będzie za mało i źle.

Osoby spod tego znaku czerpią satysfakcję z wypominania błędów. Każdemu mają coś do zarzucenia. Poza sobą oczywiście. One są idealne i ciężko pracują, żeby naprawić świat. Dużo o tym mówią. Chodzi o to, żeby wzbudzić w słuchaczach poczucie winy i przekonać ich że są beznadziejni. Lubią robić z siebie męczennika.

Baran

Przebywanie w ich towarzystwie jest bardzo obciążające emocjonalnie i wyczerpujące. Podobnie jak Bliźnięta chętnie obarczają innych swoimi problemami. Baran to chodzące nieszczęście. Kompletnie nie panują nad swoimi emocjami i często wybuchają gniewem. Bywają też niezwykle wredne i złośliwe. Mistrzowsko wyczuwają najsłabsze punkty i tam właśnie atakują. A wszystko to pod przykrywką swojej tragedii. Zawsze tłumaczą się ogromnymi problemami emocjonalnymi.

Osoby spod tego znaku idealnie ilustrują powiedzenie, że dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane. Zawsze mają piękne intencje. Im lepsze, tym większe zło w efekcie wyrządzają. I nigdy nie mają z tego powodu wyrzutów sumienia.

Źródło: youtango

Co nasze babcie wiedziały o marchwi ogrodowej?

marchewkaHerbatka  z owoców marchwi uważana była  za naturalny środek antykoncepcyjny.

Czytaj dalej

SUPER ZUPA

Wyzdrowiałaś! Poradz innym!

Witaj,

Marcin pisze:” od 16 lat noszę okulary. Początkowo wada wzroku wynosiła minus 0,5 dioptrii. Niestety z niewiadomych powodów cały czas wada się nasila. Obecnie noszę już szkła minus 6,5 dioptrii, ale w nich widzę bardzo słabo. Specjaliści bezradnie rozkładają ręce.”

JEDNA Z CZYTELNICZEK BLOGA TAK DO MNIE PISZE: Ja sama miałam podobny problem. Teraz mam 71 lat i czytam bez okularów. Wyleczyłam się sokiem z orzechów włoskich. W połowie lipca, kiedy owoce zaczynają dojrzewać, zrywamy 2 kg zielonych orzechów, kroimy je drobno/ razem ze skórką i wypełniamy nimi słoiki litrowe do wysokości 3/4. Natychmiast wytwarza się sok. Dosypujemy cukru dopóty, dopóki będzie się rozpuszczał. Wtedy do każdego słoika dolewamy po kieliszku czystego spirytusu. Na drugi dzień lek jest gotowy do spożycia.

Pijemy 3 razy dziennie po 20 kropli rozcieńczonych wodą