Ocalmy ją od zapomnienia.

Witaj, Polacy w swoich ludowych obyczajach nimbem świętości otaczali małą pszczołę.W potocznej mowie zawsze używalo się zwrotów „pszczoła zginęła, rodzina pszczela osypała się , królowa matka leży martwa, i.t.p.

Refluks- główne zalecenia, które powinien przekazać Ci lekarz

Witaj, Samo słowo  ” refluks” oznacza” wsteczny przepływ” czyli cofanie się  – w tym przypadku treści pokarmowej z żołądka do przełyku. U osób zdrowych na straży przepływu stoi sprawny zwieracz dolny przełyku: warstwa okrężnych włókien mięśniowych na pograniczu wpustu, pierwszej części żołądka.

Prosto z życia

Witaj, Jeden z francuskich aromaterapeutów opowiadał o przypadku pacjenta z uporczywym kaszlem typu bronchitowego, który dodatkowo odczuwał swoiste lęki w zamkniętych pomieszczeniach z własnym mieszkaniem włącznie.